rozmiar czcionki :

Powiatowy Lekarz Weterynarii informuje,

że na stronie internetowej WIW z/s w Siedlcach w zakładce „ Afrykański pomór świń” zamieszczono

Wykaz zakładów wyznaczonych do uboju świń pochodzących  z obszaru zagrożenia (strefy niebieskiej)” .

 

https://wiw.mazowsze.pl/index.php/choroby-zakazne/2014-09-10-12-23-39/afrykanski-pomor-swin